Ontwikkelingen

Nederland is een open samenleving. Openbaarheid van overheidsinformatie en transparantie van besluitvormingsprocessen zijn essentieel. Digitalisering biedt daarin mogelijkheden en is de norm voor dienstverlening aan inwoners. Het maatschappelijke belang van en de behoefte aan control zijn groot. Inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van ons handelen maar ook de getrouwheid van financiële systemen en beheersen van juridische risico’s zijn een noodzakelijk voorwaarde voor goed openbaar bestuur. De omgeving is complex en veranderlijk. Bij het realiseren van doelen moeten we samenwerken met andere organisaties. Dat vergt flexibele structuren, systemen en processen rond informatievoorziening, financiën, regelgeving en personeel.