Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Voor de afrondende realisatie van de (particuliere) natuurontwikkelingopgave hebben wij eerder aangegeven kans te zien om onze doelstelling in het particulier natuurbeheer via “andere wegen” te realiseren. Hiervoor zijn twee tenders gestart: één gericht op circa 70 ha nieuwe natuur en één voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur. Tot en met 2023 verzorgen wij jaarlijks de administratieve afhandeling van de leningen van voor 2007, die zijn verstrekt aan het Groenfonds ten behoeve van particuliere natuurrealisatie.

Acties

  1. Wij realiseren het project Reggedal bij Enter in 2018. Financiële afronding in 2019.
  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie uit gericht op circa 70 ha nieuwe natuur. In 2018/2019 ligt het zwaartepunt op het verlenen van subsidie. De projecten komen in de periode daarna tot fysieke realisatie en afronding.
  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit gericht op het nemen van maatregelen binnen bestaande natuur om de natuurkwaliteit te verhogen. In 2018/2019 ligt het zwaartepunt op het verlenen van subsidie.
  4. Wij handelen jaarbijdrage Groenfondsleningen ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437 ] en bijbehorend besluit.