Context

Het accent van ons HRM beleid is de afgelopen jaren verschoven van binden en boeien naar duurzame inzetbaarheid. Daarbij wordt (interne) mobiliteit gezien als belangrijke factor. Een gemiddeld hoge leeftijd en lange functieverblijftijd kenmerkt de provinciale organisatie. Onze recent herijkte HMR visie is gestoeld op twee pijlers: het vergroten van de flexibiliteit en het versterken van de inzetbaarheid. Vanuit het besef dat de kracht van de organisatie wordt gevormd door onze medewerkers, is geconcludeerd dat het werken vanuit sterke punten van medewerkers (talentgericht werken) hierbij het ‘leitmotiv’ moet zijn. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze manier van werken én leidinggeven het beste uit medewerkers naar boven haalt en dat is goed voor zowel de organisatie als de medewerkers.

Acties

  1. Wij versterken van de inzetbaarheid van medewerkers
  2. Wij stimuleren talentgericht werken en waarderend leiderschap

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.