Ontwikkelingen

1. In het coalitieakkoord 2015-2019 staat dat de opcenten op de motorrijtuigenbelasting bevroren blijven op het huidige tarief. Het tarief blijft daarmee tot en met 2019 79,9 opcenten.

Beleidskader

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel. De verordening die in 2017 van kracht was vindt u hier. De wijzigingen in de Belastingverordening die ingaan per 1 januari 2018 leggen wij in dezelfde vergadering als deze Begroting ter vaststelling aan u voor.