Context

Wij richten, ten opzichte van het verleden, investeringen in de fysieke infrastructuur nu op een beperkt aantal terreinen, de topwerklocaties. Voor Twente zijn in de omgevingsvisie vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), TecBase Twente (bij Luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo). Samen met onze partners werken we aan de ontwikkeling van een aantal (potentiële) topwerklocaties in de stedelijke netwerken van West Overijssel.

Acties

  1. Zie prestatie 8.1.5 inzake TecBase Twente
  2. Wij zetten in op de ontwikkeling van een aantal (potentiële) topwerklocaties in de stedelijke netwerken van West Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

http://www.Technologybase.nl ; http://www.kennispark.nl ; http://www.XLpark.nl ; http://www.hightechsystemspark.nl

Mijlpalen:

Statenvoorstel (Top)werklocaties.