Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de samenwerking. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Overdracht van programma Ruimte voor de Vecht naar nieuw bestuurlijk gremium, waarin provincie Overijssel één van de partners zal zijn, maar niet langer de leidende partner.
  2. Aankoop laatste benodigde grond en inrichting laatste deel van gebiedsinrichtingen.
  3. Besteding laatste 15% van het Uitvoeringsprogramma 2016-2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) [PS/2011/950 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [PS/2015/917 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht

Mijlpalen:

Overdracht van programma Ruimte voor de Vecht naar nieuw bestuurlijk gremium waarin provincie Overijssel één van de partners zal zijn, maar niet langer de leidende partner.