Context

De provincie kiest voor revolverende inzet van middelen in leningen en participaties. In een aantal gevallen is het uitvoeren van beleid op afstand gezet. Die combinatie stelt hoge eisen aan de juridische control en het vormgeven van de governance.

Acties

  1. Wij voeren juridische audits uit en implementeren aanbevelingen
  2. Wij adviseren over en implementeren nieuwe wetgeving; actueel zijn onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding 25 mei 2018), de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (2018) en de Omgevingswet (voorzien 2019)
  3. Wij beheren de provinciale verzekeringsportefeuille en behandelen aansprakelijkstellingen

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.