Context

Door de afspraken in het Natuurpact is de rol van de provincies bij de uitvoering van monitoring en evaluatie op het gebied van natuur en uitvoering van natuurbeleid groter geworden. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak van Rijk en provincies uitgewerkt. Bij de uitvoering van de monitoring betrekken wij onze partners.

Acties

  1. Wij coördineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel
  2. Wij leveren de gegevens aan voor de landelijke voortgangsrapportage natuur (kwaliteit en kwantiteit).
  3. Wij voeren monitoring van agrarisch natuurbeheer uit.
  4. Wij voeren monitoring van Natura2000 uit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.