Context

Samen met alle wegbeheerders in Overijssel richten we alle wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in, waarbij prioriteit ligt bij de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, schoolomgevingen en belangrijke fietsverbindingen. We koppelen gedragsactiviteiten (educatie en/of voorlichting) aan infrastructurele projecten, want aanpassingen aan de infrastructuur dragen bij aan de verkeersveiligheid, maar een belangrijke oorzaak van ongevallen blijft het menselijk gedrag.

Acties

  1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van verkeersveiligheid.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur (provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk) en wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.