Context

In 2018 wordt het project elektrificatie en vernieuwing van de spoorlijn Zwolle-Kampen afgerond. In 2017 wordt het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd. In het voorjaar van 2018 wordt het laatste deel van dit project opgeleverd: de onderdoorgang bij het station Zwolle Stadshagen. Per ingang van de dienstregeling 2018 (op 10 december 2017) gaan de nieuwe elektrische treinen rijden met een stop op het nieuwe station Zwolle Stadshagen. Vanaf december 2017 zal Syntus deze concessie uitvoeren.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail voor elektrificatie en snelheidsverhoging Zwolle - Kampen, realisatie van station Zwolle Stadshagen inclusief onderdoorgang en aanpassing van station Kampen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn [PS/2013/878 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

www.prorail.nl/zwollekampen