Context

In samenwerking met regionale partners is in overleg met het Rijk tot vervroegde aanleg van de capaciteitsuitbreiding van de A1 gekomen. Aanpak van doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten voor personen- en vrachtverkeer op de A1.

In de Bestuurlijke Begeleidingsgroep is gemeld dat Rijkswaterstaat een overschrijding op de raming verwacht van circa 18 miljoen euro. Aangegeven is dat deze overschrijding opgevangen kan worden binnen het totaal beschikbare budget.

Acties

  1. Contractvoorbereiding gebiedsplan A1-zone Deventer en Twente-viaduct

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Door tijdens de onderhandelingen op te treden als mede-investeerder en -financier heeft de provincie hiermee het Rijk doen besluiten om een deel van het project te vervroegen van 2028 naar 2017. Hiermee wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A1 aanzienlijk vergroot.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.