Context

Hoewel het vertrouwen in de overheid onder invloed van de positieve economische ontwikkeling is toegenomen, is legitimatie van het bestuur een permanent aandachtspunt. Onze bestuursstijl beoogt enerzijds nadrukkelijker burgers zelf positie te geven. Dat vraagt om flexibele juridische procedures en criteria of zelfs de afwezigheid daarvan. Aan de andere kant kan die werkwijze op gespannen voet staan met beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en aldus bijdragen aan het gevoel van onrechtvaardigheid en afnemend vertrouwen. In dat potentiële spanningsveld streven wij optimale oplossingen na.

Acties

  1. Wij leggen bij juridische advisering de nadruk op transparantie, redelijkheid en motivering, de-escalatie en oplossingsgerichtheid
  2. Wij voeren juridische audits uit naar behandeltermijnen en motivering

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.