Context

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van alle archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. Ons huidige depot in Deventer (in opdracht van ons in beheer gegeven aan Het Oversticht)  bereikt in 2017 waarschijnlijk zijn maximale capaciteit en kent bovendien beperkingen. Het stimuleren van onderzoek naar de collectie in het depot draagt bij aan een verantwoord depotbeheer en de ontsluiting van de collectie voor een breed publiek.

Acties

  1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.
  2. Wij gaan, op basis van een onderzoek dat in 2017 is afgerond, na welke maatregelen voor het depot nodig zijn om de aandachtspunten voor de capaciteit aan te pakken en voeren deze uit.
  3. Wij voeren een publieksprogramma uit voor de inwoners van Overijssel. Inwoners worden uitgenodigd meer te weten komen over de (archeologische) geschiedenis van Overijssel, o.a. tijdens rondleidingen.
  4. Op basis van een archeologische onderzoeksagenda maken wij keuzes welke onderzoeken prioriteit krijgen en welke vondsten gerestaureerd danwel gedeselecteerd worden. Over onderzoek en restauratie maken wij afspraken met Het Oversticht.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020