Context

De Overijsselse bestuursstijl vraagt om maatwerk juridische oplossingen. Participerend bestuur vergt flexibele juridische instrumenten om initiatieven in de samenleving te stimuleren en te volgen.

Acties

  1. Wij leveren juridische adviezen die juist, tijdig en volledig zijn en primair gericht op het bijdragen aan oplossing van het maatschappelijk vraagstuk
  2. Wij verbeteren juridische kennisdeling door actuele informatie over wetgeving en jurisprudentie op intranet, een toegespitst scholingsaanbod en door juridische kennismanagement en deskundigheidsbevordering

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Onze rol is afhankelijk van de betreffende opgave.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.