Context

De directe omgeving vraagt om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Omgevingswet. Hiervoor is de Digitale Stelsel Omgevingswet ontworpen. In 2017 is een impact analyse Omgevingswet uitgevoerd. De provincies zijn beheerders van een aantal informatiehuizen.

Acties

  1. Wij nemen het vervolg van de impactanalyse Omgevingswet in uitvoering.
  2. Wij realiseren de in 2017 bepaalde integrale Informatie Voorziening ten behoeve van uitvoeringsprogramma’s zoals Nieuwe Energie Overijssel.
  3. Wij implementeren een digitale samenwerkingsomgeving.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.