Context

Als publieke organisatie hebben wij de plicht om de publieke middelen doelmatig en –treffend in te zetten. De controlorganisatie ziet hier actief op toe.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een adequate administratie die tegemoet komt aan de wettelijke eisen
  2. Wij passen risicoprofielen toe en hanteren deze bij onze controlactiviteiten
  3. Wij voeren een treasurybeleid in overeenstemming met het geldende beleidskader
  4. Wij zorgen voor externe communicatie-uitingen bij de provinciale activiteiten

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.