Context

Het gaat om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te  transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën.  Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden (zie ook prestatie 1.1.2 en prestatie 1.1.3 ). Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad (zie ook prestatie 1.3.1).

Acties

  1. Wij voeren het Investeringsbesluit Stadsbeweging uit
  2. Wij informeren uw Staten over de evaluatie van de eerste periode Stadsbeweging
  3. Wij nemen een besluit over de inzet voor de tweede periode Stadsbeweging
  4. Wij informeren uw Staten over de inspanningen van de stadsbeweging en waar mogelijk over de resultaten en effecten die dit oplevert.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar.

 

Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel De Stadsbeweging. Vooralsnog is daarvan € 3 miljoen bestemd voor investeringen voor werklocaties in binnensteden. Deze middelen lopen via HMO en zijn daarom opgenomen binnen de Algemene Financieringsreserve. De overige € 7 miljoen zit in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en is zichtbaar in de grafiek.

 

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot en met de Monitor 2017-I (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 en Begroting 2018 opgenomen ('resterend begroting 2017' en 'resterend huidige begroting'). Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

 

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716 ) in Provinciale Staten vastgesteld (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Wij informeren uw Staten over de evaluatie van de eerste periode Stadsbeweging.