Inleiding

Het overzicht van structurele & incidentele baten en lasten toont per budget de specifieke eigenschappen. Het laat zien of een budget een structureel of incidenteel karakter heeft. Dat is ook waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op houdt. Zij toetsen het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenraming van provincies. Duurzaam financieel e ...

Spelregels

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Het beleid ...

Overzichtstabel

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Totaal baten

1.232.205

1.081.657

605.339

570.016

520.684

481.035

- waarvan incidentele baten

850.231

761.105

231.811

202.869

163.785

129.731

- waarvan structurele baten

381.974

320.552

373.528

367.147

356.898

351.304

Totaal lasten

1.170.293

1.081.657

605.339

554.383

497.718

463.957

- waarvan incidentele lasten

893.992

791.224

266.211

215.292

157.443

125.327

- waarvan structurele lasten

276.301

290.432

339.127

339.091

340.275

338.629

Saldo na bestemming (baten -/- lasten)

61.912

15.633

22.966

17.078

Specificatie incidenteel / structureel