Context

De afgelopen jaren was er een aanzienlijk piek in het aantal bezwaarschriften, onder meer op het gebied van Natuurbeschermingswet en energieleningen. Wij voorzien voor dit jaar een aantal bezwaarschriften dat meer in de buurt ligt van het gemiddelde in de jaren voor de piek (135 bezwaarschriften).

Acties

  1. Wij behandelen bezwaarschriften en klachten, waarbij de nadruk ligt op de-escalatie en oplossingsgerichtheid.
  2. Wij monitoren de tevredenheid van bezwaarmakers.
  3. Wij blijven de toepassing van de methode Overijssel versterken in de primaire fase.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.