Context

Het overgrote deel van het Overijsselse bedrijfsleven bestaat uit het Midden en Klein bedrijf, dé banenmotor van onze provinciale economie. Het Midden- en Kleinbedrijf zorgt voor 60% van de werkgelegenheid. In de vorige coalitie-periodes hebben wij onze inzet vooral gericht op innovatie. In aanvulling hierop stimuleren wij deze coalitieperiode het  'Ondernemerschap' aan de hand van een uitvoeringsstrategie met zes actielijnen. Wij doen dit mede in het licht van het speelveld dat sterk in beweging is, zoals het wegvallen van de ondersteuningsfaciliteiten van de Kamer van Koophandel. We gaan ook in 2018 en 2019 onverminderd door met de uitvoering van het programma. In de uitvoering spelen we waar mogelijk in op de verbeterde economische ontwikkeling.

Acties

  1. 1.Wij verhogen het overlevingspercentage van starters door een startersondersteunersprogramma uit te voeren, waarbij wij dit jaar 300 starters willen helpen (kennisvoucher). Daarnaast willen we de Overijssels dekkende infrastructuur/hubs - waar startende bedrijven in Overijssel worden gefaciliteerd - verdichten door in elke Overijsselse gemeente deze infrastructuur te beschikbaar te maken/te verstevigen.
  2. 2.Wij versterken de organisatiekracht van het midden- en kleinbedrijf in Overijssel door, met een accent op sociaal ondernemerschap, de samenwerking tussen ondernemers binnen ondernemersverenigingen, de verbinding tussen ZZP'ers onderling en met MKB bedrijven te bevorderen en daarnaast onze MKB makel-/schakelfunctionaliteit in de regio's Zwolle, Twente en Stedendriehoek effectief in te zetten.
  3. 3.Wij steunen MKB bedrijven bij het invullen van financieringsbehoeften en stemmen dit af met zowel de regionale MKB ondersteunende infrastructuur alsmede met marktpartijen.
  4. 4.Wij bevorderen de toekomstbestendigheid en het strategisch vermogen van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Dit doen wij door bewustwording te creëren bij 210 bedrijven voor de noodzaak om aan organisatorische innovatie aandacht te besteden en door 40 bedrijven aan te zetten tot concrete acties op dit gebied.
  5. 5.Wij versterken de stabiele basis die familiebedrijven voor een toekomstbestendige Overijsselse economie vormen door bedrijfsopvolging te steunen en externe expertise beschikbaar te stellen voor familiebedrijven (15 deelnemers starten een begeleidingstraject en 10 jonge bedrijfsopvolgers krijgen subsidie bij een opvolgingstraject).
  6. 6.Wij steunen snel groeiende MKB bedrijven in Overijssel met als doel deze bedrijven voor Overijssel te behouden. Door de inzet van een ondersteuningsprogramma willen wij dit jaar 10 ondernemers faciliteren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Versterken MKB en Ondernemerschap [PS/2016/286 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Sterk Ondernemerschap