Context

Verbeteren van de kwaliteit en in evenwicht houden van de  kosten en opbrengsten van het openbaar vervoer. Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen (onder meer elektrificatie van spoorlijnen).

Acties

  1. In de rol van regionaal mede- opdrachtgever, houden wij met de Noordelijke provincies toezicht op uitvoering van werkzaamheden binnen project Zwolle Spoort (viersporigheid tot aan de aansluiting Herfte).
  2. Samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant uitvoeren van vervolgonderzoek naar de haalbaarheid en prioritering van opwaardering van de IJssellijn (spoorlijn Zwolle - Arnhem - Roosendaal).
  3. Samen met Gelderland onderzoek wij mogelijke optimalisaties in de treindienst (inclusief infrastructuur) t.b.v. de toekomstige aanbesteding van deze treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.
  4. Meewerken aan onderzoek naar verbetering spoorinfrastructuur op decentrale spoorlijnen om de kwaliteit en de exploitatiekosten van de treindiensten te verbeteren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder, faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.