Ontwikkelingen

Sociale kwaliteit wordt gekarakteriseerd door noaberschap. De unieke karakteristieken van de Overijsselse samenleving bieden legio kansen om de opgaven gezamenlijk op te pakken. Na acht jaar flankerend beleid is sociale kwaliteit een geïntegreerd onderdeel van onze kerntaken. In de komende beleidsperiode zetten wij in op het vergroten van het bereik van sociale kwaliteit door een flankerende inzet op maatschappelijke opgaven van gemeenten en het veld. Er zit energie in de Overijsselse samenleving en voor ons ligt er een rol hier aan bij te dragen.