Context

Wij zetten via het derde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVOIII) voort.

Acties

  1. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten om zorg te dragen voor een goede borging van externe veiligheid in de uitvoering van vergunningverlening en in ruimtelijke plannen.
  2. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten om gemeenten te adviseren over de borging van het groepsrisico in ruimtelijke plannen
  3. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten voor het actueel houden van de routekaart gevaarlijke stoffen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.