Context

In (het koersdocument dat is ontwikkeld als bouwsteen voor) de provinciale natuurvisie is een aanpak uitgewerkt om natuur en samenleving meer te verbinden. Samen met onze partners hebben we bepaald dat de vergroening van steden en dorpen en meer speelruimte voor kinderen in de natuur daarbij prioriteit heeft. Daarnaast richten we ons op het verbinden van initiatieven, het versterken van netwerken en het ontsluiten van kennis.

Acties

  1. Wij maken afspraken met gemeenten en scholen over het vergroenen van schoolpleinen.
  2. WIj maken afspraken met gemeenten en waterschappen over de vergroening van steden en dorpen.
  3. Wij stimuleren maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de verbinding van natuur en samenleving.
  4. Samen met partners verkennen wij hoe via communicatie mensen bewuster kunnen worden gemaakt van de waarde van natuur voor hun welzijn.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.