Context

Adequaat in kunnen spelen op de (veranderende) opgave die de steeds minder maakbare omgeving van ons vraagt, vraagt niet alleen flexibiliteit van mens en organisatie, maar ook van voorwaarden en regelingen. Daar waar kaders belemmerd zijn voor de inzet van medewerker op opgaven, zal moeten worden bezien waar de flexibiliteit kan worden gevonden. De in 2017 overeengekomen CAO sluit hierbij aan.

Acties

  1. Wij komen tot verdere flexibilisering van ons formatiebeheer
  2. Wij maken het aanbod van werk transparant voor alle medewerkers en benutten aanwezige talenten zo veel mogelijk
  3. Wij geven de Flexpool een structureel karakter

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.