Context

In de vorige collegeperiode hebben wij met lokale partners afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Nationale Parken Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug. In ons Coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat wij de toegevoegde waarde van de Nationale Parken voor de regionale economie (recreatie en toerisme) vergroten. Daartoe verlenen wij subsidie aan beide parken voor de periode 2017-2019.

Acties

  1. Wij ondersteunen de nationale parken om op een hoger ambitieniveau te komen. Daartoe voeren wij periodiek overleg met de gemeenten over de uitvoering van hun investeringsagenda. Waar nodig zetten wij ons samen met hen in om de afgesproken resultaten in 2019 te behalen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij de uitwerking van het stappenplan is de provincie regisseur. Bij de uitvoering van het stappenplan faciliteert de provincie de beide parken.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbijdrage nationale parken 2017 - 2019 [PS/2017/288 ] (bijbehorend besluit).