Context

In 2018 meten en evalueren wij de resultaten ten aanzien van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem met behulp van onze monitoringsinstrumenten. Daarnaast brengen wij in samenhang met onze provinciale programma’s in beeld op welke duurzaamheid en gezondheidsaspecten wij willen meten.

Acties

  1. Wij monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel
  2. Wij verkennen aan de hand van onze duurzame kwaliteitsambities en onze ambitie om te werken aan gezond en veilig leefmilieu hoe wij dit willen meten en welke indicatoren we daarvoor benutten.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.