Context

We hebben de wettelijke taak om actief, duidelijk, toegankelijk en tijdig te communiceren. Wij informeren de Overijsselse samenleving over onze doelstellingen en resultaten die wij nastreven en realiseren.

Acties

  1. Wij communiceren in begrijpelijke taal, tijdig, transparant en in een herkenbare huisstijl over beleids- en besluitvorming. Dit doen we online en onder andere via het Jij & Overijssel magazine.
  2. Wij concentreren de communicatieve inzet op drie kernthema’s (krachtige economie, aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur) en verstevigen de verbinding met de provinciale lobbyinzet (prestatie 7.3.2).
  3. Wij meten onze communicatie-inspanningen op bereik en effectiviteit en stellen op basis hiervan eventueel onze keuze voor communicatiemiddelen bij.
  4. Wij implementeren het nieuw ontwikkelde crisiscommunicatiebeleid.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2.