Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het provinciale vermogen wordt gevormd door reserves, voorzieningen en doeluitkeringen. Reserves worden gevormd voor: Het opvangen van algemene risico’s (bufferfunctie van de algemene reserves). Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves). Voorzieningen worden gevormd voor: Min of meer onzekere verplichtingen die te ...

Spelregels

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de nota reserves, voorzieningen en doeluitkeringen provincie Overijssel 2013 (PS/2013/549, zie >>). Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Reserves

Voorzieningen

Doeluitkeringen