Context

In het kader van Samen Werkt Beter werken een 15-tal organisaties, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan een gezamenlijke koers voor natuur en economie in Overijssel en aan de uitvoering van deze koers. Wij zijn één van deze partijen. Periodiek wordt de agenda geactualiseerd.

Acties

  1. Wij brengen provinciale opgaven in het landelijk gebied in 'Samen werkt beter' in en dragen bij aan onderwerpen die de partners inbrengen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van faciliteerder, belangenassembleur, beïnvloeder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.