Context

Het natuurbeleid is gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Hierdoor zijn wij in de volle breedte verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Het koersdocument natuur voor elkaar is een nieuwe bouwsteen voor de Natuurvisie waarin wij ons natuurbeleid vast leggen.  De Natuurvisie is onderdeel van de Omgevingsvisie.

Hierin hebben wij ons natuurbeleid geïntegreerd met ons economisch beleid, ruimtelijke beleid, milieubeleid, waterbeleid en cultuurbeleid.

Acties

  1. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners te peilen hoe de implementatie van de natuurvisie kan worden geoptimaliseerd.
  2. Op basis van ervaringen die wij opdoen bij de uitvoering van ons natuurbeleid bepalen we welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de jaarlijks actualisatie van de omgevingsvisie.
  3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’ , zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.