Context

In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht. Wij hebben een eerste vertaling van deze opgave in samenwerking met onze partners vormgegeven en verwerkt in de revisie van de omgevingsvisie [zie prestatie 1.1.1]. De komende jaren werken we aan meer samenhang tussen ruimtelijke inrichting, waterbeheer en bestrijding hittestress. We richten ons op verdere beleidsontwikkeling, bewustwording en pilots.

Acties

  1. Wij doen uw staten een voorstel voor het vaststellen van het Regionale Adaptatie Plan
  2. Wij stellen het uitvoeringsprogramma op bij het Regionaal Adaptatie Plan
  3. Wij voeren pilots uit die passen binnen het uitvoeringsprogramma bij het Regionaal Adaptatie Plan

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we in dit proces situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta

Mijlpalen:

Wij doen uw staten een voorstel voor het vaststellen van het Regionale Adaptatie Plan