Context

Prestaties 2016 - 2020

- Cyclisch actualiseren van de omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

- Samen met partners uitvoeren van het omgevingsvisiebeleid.

- Periodiek evalueren vastgestelde omgevingsvisie en Omgevingsverordening en / of onderdelen daaruit.

Acties

  1. Wij doen uw Staten een voorstel voor de vaststelling van de eerste actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
  2. Wij starten met de tweede actualisatie van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Met de Omgevingsvisie vervult de provincie meerdere rollen zoals regisseur in het ruimtelijk domein, belangenassembleur, agendering, kaderstelling voor investeringen, kaderstelling voor uitvoering.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Omgevingsvisie

Mijlpalen:

Statenvoorstel vaststelling eerste partiële herziening van de gereviseerde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.