Context

Sport en bewegen verbindt honderdduizenden mensen in Overijssel. Samen met betrokken (sport) organisaties en gemeenten geven wij uitvoering aan onze koers op het gebied van gezond bewegen. Wij zetten daarbij verder in op breedtesport en ondersteunen gemeenten en (sport)organisaties bij maatschappelijke activiteiten, gericht op talentontwikkeling en breedtesport, en leggen daarbij een relatie met topsport. WIj versterken de infrastructuur op het gebied van talentontwikkeling en zetten in op robuuste en bovenlokale projecten die gezond bewegen op lokaal niveau bevorderen. De ervaring die wij in 2017 hebben opgedaan, gebruiken we in 2018 om nog beter in te kunnen spelen op wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij investeren in robuuste bovenlokale projecten die bijdragen aan gezond bewegen voor Overijsselaars.
  2. Wij dragen bij aan het versterken van de infrastructuur ten behoeve van breedtesport en talentontwikkeling.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit: http://www.overijssel.nl/actueel/overijsselse/sociale-kwaliteit/