Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot de realisatie 2e perronspoor en snelheidsverhogende maatregelen op de trajecten Zwolle - Heino en Nijverdal - Wierden.
  2. Wij dragen samen met de partners zorg voor extra sneltreinritten in de spits.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede [PS/2013/196 ] (bijbehorend besluit).

Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle – Enschede [PS/2014/427 ] (bijbehorend besluit).