Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken

(x € 1.000)

Financiering

Realisatie

Totale

Begroting

Totaal
kosten

Bijdrage derden

Bijdrage provincie

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017-2022

Planstudiefase

N307 (Excl. € 16,016 mln AKVO)

2.500

2.500

131

500

1.869

2.369

Planuitwerkingsfase

N732 VOC's Lonneker - Losser

1.061

1.061

328

150

583

733

Vechtdalverbinding (N340 - N377)

201.000

11.000

190.000

38.082

9.546

10.244

23.348

48.646

37.371

33.763

162.918

Realisatiefase

N733 Enschede - Oldenzaal incl. Lonneker

5.460

75

5.385

4.633

75

752

827

N343 rondweg Weerselo

13.370

1.515

11.855

3.130

100

4.900

5.240

10.240

N34 stroomweg Witte Paal - Grens Drenthe

53.941

4.500

49.441

7.711

21.363

24.867

46.230

N348 Raalte-Ommen incl VOC afslag Lemerlerveld

12.500

1.500

11.000

2.260

3.297

6.943

10.240

N331 VOC's Hasselt

9.400

2.275

7.125

1.069

2.730

5.601

8.331

Financiële afwikkeling en Nazorg

N331 Zwartsluis - Vollenhove

7.600

376

7.224

7.214

386

386

N350 Rijssen-Bussinkweg incl kruispunt calamiteitenroute

9.641

592

9.049

9.547

94

94

Overige

Vervangingsinvesteringen

20.000

20.000

2.483

3.875

4.830

8.812

17.517

Kanaal Almelo de Haandrik

6.000

6.000

1.000

5.000

6.000

Totaal beschikbaar

342.473

21.833

320.640

76.588

43.116

65.588

37.400

48.646

37.371

33.763

265.885