Context

Door het besluit van de staatssecretaris medio 2014 om de definitieve besluitvorming over de routekeuze in Oost-Nederland van goederentreinen in het kader van PHS uit te stellen tot 2020, bestaat onze rol de komende jaren uit het nauwlettend in de gaten houden van de treingoederenvervoerprognoses en daadwerkelijk gerealiseerde aantallen. Daarbij hebben gevaarlijke stoffen onze bijzondere aandacht. Indien deze fors gaan stijgen, nemen we contact met het Rijk op.

Acties

  1. Geluidmetingen worden in 2018 voortgezet op twee meetpunten. Op 1 punt tevens metingen trillingen.Tevens worden de rapportages van daadwerkelijke aantallen goederentreinen gemonitord. Bij overschrijdingen wordt in Oost Nederland verband actie ondernomen richting Rijk.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel monitort de gemaakte afspraken door het Rijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.