Ontwikkelingen

  1. Het weerstandsvermogen is op dit moment toereikend. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 213,8 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 103 miljoen levert een ratio op van 2,1 . Zie voor een onderbouwing van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit de beide blokken aan de rechter kant.
  2. De beschikbare weerstandscapaciteit is kleiner geworden ten opzichte van het jaarverslag 2016 onder andere door vrijval van de risicoreservering reconstructiewet van € 2,3 miljoen en breedband van € 5,1 miljoen en de afname van de risicoreserveringen in projecten. De benodigde weerstandscapaciteit is tevens omlaag gegaan door afname van het aantal risico’s.

Beleidskader

In 2013 hebben uw Staten het risicomanagementbeleid geactualiseerd (PS/2013/873). Wij hebben de uitvoeringsregels vastgesteld in 2014.