Context

De Overijsselse politiek ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen die buitengewoon ingrijpend zijn (zie bijvoorbeeld de economische crisis) en steeds sneller lijken te gaan (zie bijvoorbeeld de impact van ICT op de samenleving). De vraag naar verkenningen van de impact van dergelijke ontwikkelingen wordt om die reden steeds groter. Het Trendbureau vervaardigt toekomstverkenningen met relevante partijen binnen en buiten Overijssel.

Acties

  1. Het Trendbureau voert drie verkenningen uit. De programmaraad zal de onderwerpen vaststellen.
  2. Het Trendbureau organiseert bijeenkomsten waar Overijsselse partijen mogelijke kansen en bedreigingen bespreken.
  3. Het Trendbureau houdt presentaties en workshops voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren en bij andere maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het Trendbureau publiceert blogs en artikelen over toekomstige ontwikkelingen in Overijssel.
  4. Het Trendbureau experimenteert met nieuwe methodes om toekomstverkenningen relevant en 'behapbaar' te maken voor beslissers. Een voorbeeld zijn de trendcurves in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen.
  5. Het Trendbureau intensiveert de samenwerking met (landelijke) kennisinstellingen zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving en Brabant Kennis

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Trendbureau