Context

Wij brengen doormiddel van het uitvoeren van het wettelijk instrument milieueffectrapportages de milieueffecten in beeld van voorgenomen provinciale plannen en projecten, om deze vervolgens mee te laten wegen in besluitvorming. Daarnaast toetsen en adviseren wij de milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van andere initiaiefnemers wanneer wij daarbij een wettelijke taak hebben. Ook stemmen wij af met Duitsland wanneer er bij een m.e.r. sprake is van grensoverschrijdende milieueffecten.

Acties

  1. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van provinciale plannen en projecten in beeld aan de hand van milieueffectrapportages.
  2. Wij toetsen en adviseren de milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van andere initiatiefnemers wanneer wij daarbij een wettelijke taak hebben.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.