Context

We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot planbureaufunctie en tot kennismakelaar. Belangrijke ontwikkelingen zijn infographics, datavisualisaties, open-data, big-data en het geo-portaal. Verder spelen we in op de veranderende wetgeving die regelt dat wij voor het Bedrijven en Instellingen Register Overijssel (BIRO) de polisgegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) mogen gebruiken.

Acties

  1. Wij zorgen voor actuele en betrouwbare beleidsinformatie en stellen die beschikbaar in een vorm die aansluit op de behoefte van de gebruiker.
  2. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.
  3. Wij stimuleren het delen en uitwisselen van informatie over Overijssel, bijvoorbeeld door het Geoportaal, samenwerking met gemeenten en het congres Feiten Feiten Feiten.
  4. Wij onderzoeken de mogelijkheden interne en externe databronnen beter te benutten door koppeling en analyse (datamining).
  5. Wij voeren beleidscontrol uit: wij zorgen voor kengetallen en indicatoren en het monitoren en evalueren van beleid.
  6. Wij zetten in op het doorontwikkelen van datavisualisaties, al dan niet met behulp van geo-informatie.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.