Context

Het programma duurzaamheid is een uitwerking van de Omgevingsvisie en is aangekondigd in de Perspectievennota 2016. Het programma maakt zichtbaar en toegankelijk wat de provincie doet op het gebied van duurzaamheid, door de goede voorbeelden uit Overijssel voor het voetlicht te brengen en te delen. Daarnaast faciliteren en stimuleren we MKB- ondernemers die samen met andere partijen werken aan economische en duurzame ontwikkeling via innovatie. Wij faciliteren daarbij zowel de kennisdeling als de concrete samenwerking in projecten, binnen het geheel van samenwerkende netwerken in Overijssel. Die samenwerkende netwerken noemen we Waardemakers netwerken.

Acties

  1. Het presenteren van goede voorbeelden die onze duurzaamheidsambities voor het voetlicht brengen
  2. Het faciliteren van minimaal twee waardemakersnetwerken

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie sluit aan bij behoeften en wensen van ondernemers en samenwerkingpartners in de Waardemakers netwerken. Het “wat” is in de vorm van ambitie en project ideeën aanwezig in het netwerk. Wij faciliteren het “hoe”. We herkennen vragen en kansen en denken vervolgens mee over mogelijke oplossingen.

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Verwachte Statenbehandeling in PS van 27 september 2017.

Project website:

Volgt na Statenbesluit