Context

Samen met stakeholders werken we een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Onderzoek en realisatie van robuustheidsmaatregelen voor de doorgetrokken treindienst Almelo-Hardenberg.
  2. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door: a. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. b. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg-Hardenberg [PS/2013/195 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Onderzoek haalbaarheid elektrificatie spoorlijn Almelo-Mariënberg