Context

Met de Portal Overjissel  zijn grote stappen gezet in het vergroten van de transparantie door middel van digitalisering Planning & Control cyclus. Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen. Met Provinciale Staten gaan we het gesprek aan om de betekenis van onze Planning & Control cyclus verder te vergroten.  Vervolgacties stemmen wij met de auditcommissie af.

Acties

  1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over een meer betekenisvolle Planning & Control cyclus

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.