Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Op 18 maart 2015 hebben Provinciale Statenverkiezingen plaats gevonden. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is het aantal zetels vastgesteld op 47. De huidige samenstelling van Provinciale Staten is als volgt:

CDA

11 zetels

VVD

6 zetels

SP

5 zetels

PvdA

5 zetels

D66

5 zetels

PVV

5 zetels

ChristenUnie

4 zetels

SGP

2 zetels

GroenLinks

2 zetels

50 Plus

1 zetel

Partij voor de Dieren

1 zetel

Totaal

47 zetels

Statengriffie
De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functioneren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.