Context

Mede door ons breedbandbeleid is de markt geactiveerd om breedbandnetwerken aan te leggen in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Dit gebeurt goeddeels zonder subsidie. Wanneer de uitrol volgens plan verloopt, heeft bijna heel Overijssel eind 2018 toegang tot breedband. Een klein deel van de adressen wordt aangesloten tegen een aanvullende eenmalige bijdrage.

Acties

  1. Wij bewaken de uitrol van breedbandnetwerken in het buitengebied en op bedrijventerreinen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Bij deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsvoorstel breedbandinfrastructuur [PS/2013/126 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Breedband