Context

In (het koersdocument dat is ontwikkeld als bouwsteen voor) de provinciale natuurvisie is een aanpak uitgewerkt om natuur en economie meer te verbinden. Samen met onze partners hebben we bepaald dat het toewerken naar een natuurinclusieve landbouw en het bieden van experimenteerruimte daarbij prioriteit heeft.

Acties

  1. Aansluitend op ons programma Agro & Food ontwikkelen we samen met onze partners een aanpak om toe te groeien naar een Natuurinclusieve landbouw. In 2018 starten we een aantal pilots op rond dit thema.
  2. Wij verkennen of we experimenteerruimte kunnen bieden voor initiatieven met een duidelijke plus voor natuur en economie, die niet passen binnen bestaande regels en procedures.
  3. Wij ondersteunen een netwerk van Overijsselse bedrijven die koploper zijn in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal (Natural Captains).
  4. Wij brengen in beeld welke diensten en producten de natuur in Overijssel levert, op welke onderdelen dit natuurlijk kapitaal toeneemt of afneemt en hoe de vraag is naar deze diensten en producten.
  5. Wij verkennen kansen voor vergroening van bedrijventerreinen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

deze Begroting.