Context

De regionale verkeersmanagementteams zijn intensief betrokken bij de verschillende programma’s als Talking Traffic, Data-top-8 en Slimme Mobiliteit in Overijssel.

Acties

  1. Wij winnen verkeersdata in en stellen deze beschikbaar aan serviceproviders ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.
  2. Wij werken samen met Rijkswaterstaat in de verkeerscentrale Noordoost Nederland ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie werkt, als het gaat om verkeersmanagement, in de rol van wegbeheerder, regisseur en samenwerkingspartner en markt initiator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.