Context

Op basis van de Koersdocumenten en Beleidsimpulsen maken we samen met onze partners dynamische meerjarenprogramma's met passende acties en maatregelen. Vervolgens werken we deze op passende schaal uit met lokale partijen en inwoners.

Acties

  1. Wij werken het Koersdocument Fiets uit in dynamische uitvoeringsprogramma's die wij jaarlijks actualiseren.
  2. Wij werken het Koersdocument Openbaar Vervoer uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.
  3. Wij stellen het Koersdocument Auto op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.
  4. Wij stellen het Koersdocument Goederenvervoer en logistiek op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma.
  5. Wij werken, in gezamenlijkheid met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid uit in integrale meerjarige actieprogramma's, die wij jaarlijks actualiseren.
  6. Wij verkennen kansen en mogelijkheden op nieuwe mobiliteitsthema's.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft / krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid [PS/2016/781 ] (bijbehorend besluit).