Context

Wij stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Mijnbouwwet, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden,Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet. Wij houden het beleidsplan actueel en maken de programmering van werkzaamheden voor deze wetten.

Acties

  1. Wij actualiseren het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 1 juli.
  2. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 voor 1 november op.
  3. Wij zorgen voor adequate dienstverleningsovereenkomsten voor de omgevingsdiensten IJsselland, Twente en Regio Nijmegen.
  4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  5. Wij implementeren de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht die op 1 juli 2017 is vastgesteld

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.